Innehållet följer.
 
 
 

IfAs Vägledningsbok (tidigare Vägledningspärmen)

www.vagledningsparmen.se/images/VP Fram Omslag -16.jpg

  • Vilka rutiner bör en assistansanordnare ha vid ett nytt assistansuppdrag?
  • Hur kan brukarens rätt till integritet, självbestämmande och valfrihet säkerställas i assistansverksamheten?
  • Hur kan assistansanordnaren arbeta för att uppnå en god arbetsmiljö för de personliga assistenterna?
  • Hur kan man arbeta med jämställdhetsfrågor i en assistansverksamhet?
  • Vilka regler gäller för den personliga assistentens tystnadsplikt?

Svaren på dessa frågor och många, många andra frågor som är aktuella för assistansanordnare finns i Vägledningsboken (tidigare Vägledningspärmen).

I samråd med berörda myndigheter, arbetsmarknadens parter och brukarrörelsen, har Vägledningsprojektet tagit fram ett informations- och vägledningsmaterial som vänder sig till samtliga arbetsgivare för personliga assistenter - kommuner, bolag, kooperativ och egna arbetsgivare.

Innehållet i Vägledningspärmen förmedlades genom seminarier som anordnades på olika platser i landet under hela projekttiden.

Vad tycker assistansanordnarna om Vägledningspärmen och seminarierna?

Vägledningspärmen påbörjades som ett projekt. Projektet genomfördes av IfA, Intressegruppen för Assistansberättigade, i samarbete med Föreningen JAG. Efter projekttiden har IfA övertagit arbetet med att uppdatera materialet och döpt om Vägledningspärmen till IfAs Vägledningsbok. Till stöd finns en referensgrupp som granskar det material som IfA tar fram.