Innehållet följer.
 
 
 

Program

Välkommen till IfAs Basutbildning för assistansanordnare som speciellt vänder sig till dig som är ny assistansanordnare eller är nyanställd i en assistansverksamhet.

Utbildningen är utformat efter den Vägledningspärm som är resultatet av ett projekt, Vägledningsprojektet, som var finansierat av Allmänna Arvsfonden och som byggde på ett initiativ från Socialdepartementet. Projektet är nu slutfört men IfA har som ambitionen är att hålla det material som togs fram inom ramen för projektet levande som ett bra verktyg för dig är användare och/eller arbetar med assistansfrågor.

Kursansvariga är  Lilly Key Anna Barsk Holmbom. Nedan ser du hur programmet normalt ser ut för ett tvådagars seminarium.

 

Preliminärt Program

Dag 1

09:00 - 09:30 Kaffe, smörgås och inskrivning

09:30 - 09:45 Olika begrepp samt beskrivning av hur man arbetar med Vägledningspärmen

09:45 -10:45 Uppdraget som assistansanordnare

Hur tillförsäkras den assistansberättigade det självbestämmande och den valfrihet som han eller hon önskar? Vad gör man om det händer något som förändrar möjligheten till självbestämmande? Anna Barsk Holmbom går igenom Vad som bör vara klargjort mellan dig som assistansanordnare i förhållande till uppdragsgivaren innan uppdraget påbörjas.

10:45 - 11:00 Paus

11:00 - 12:00 Uppdraget som arbetsgivare

Vad innebär arbetsgivaransvaret för dig för dig som assistansanordnare?

12:00 - 13:00 Lunch

13:00 - 14:30 Dokumentation

Vad ska du dokumentera av det som händer i assistansen och var ska dokumentationen förvaras? Anna Barsk Holmbom redogör för lagens krav på dig som anordnare

Grupparbete kring dokumentation samt genomgång

14:30 - 15:00 Kaffe/te och kaka

15:00 - 16:00 Kvalitetsledningssystem - vad är det?

Anna Barsk Holmbom går igenom grunderna för att kunna börja skapa ett kvalitetsledningssystem för verksamheten

Dag 2

09:00 - 10:00 Vad är kostnaderna för personlig assistans

Genomgång av vad som är en kostnad för personlig assistans och vad som är omkostnader för personlig assistans mm Anna Barsk Holmbom

10:00 - 10:30 Kaffe och smörgås

10:30 - 11:00 Redovisning till den assistansberättigade

Vi visar hur assistansanordnaren på ett enkelt sätt kan redovisa timmar och assistansomkostnader till den assistansberättigade Anna Barsk Holmbom

11:00 - 12:00 Arbetsmiljö

Vad är arbetsmiljö för personliga assistenter och vad har du för ansvar gentemot de anställda? Lilly Key

12:00 - 13:00 Lunch

13:00 - 14:45 Tystnadsplikten inom den personliga assistansen och dess undantag inklusive rapporteringsskyldighet enligt Lex Sarah (med en bensträckare i mitten)

Lilly Key talar om tystnadsplikten för personliga assistenter och anställda på administrativ nivå hos assistansanordnaren. Lilly går även igenom ditt ansvar anordnare att muntligen och skriftligen informera de anställda om rapporteringsskyldigheten mm

14:45 -  15:15 Kaffe/Te och kaka

15:15 - 16:00 Arbetstider och Försäkringskassans kontroller

En kort genomgång av de viktigaste reglerna kring hur mycket en personlig assistent får arbeta samt när Försäkringskassan går in och kontrollerar Anna Barsk Holmbom

16:00 Avslutning