Innehållet följer.
 
 
 

IfAs Vägledningsbok

Vägledningsprojektet har sammanställt ett kunskapsunderlag för arbetsgivare för personliga assistenter. Detta är utformat som en praktiskt användbar vägledning i form av Vägledningsboken (tidigare Vägledningspärmen) . Informationen finns även på en lösenordsskyddad sida (Vägledningsbokens prenumeranter) för att möjliggöra anpassning av materialet till varje enskild assistansverksamhet.

Vägledningsboken på nätet

Är du prenumerant måste du först logga in med rutan till höger innan du kan ladda hem den senaste pärmen på nätet.

Om ditt användarnamn och lösenord inte fungerar kanske du har glömt att betala årets prenumeration? Du kan själv förnya din prenumeration här. Du får tillgång till pärmen så snart vi har registrerat din beställning.

Vem vänder sig boken till?

Vägledningsboken vänder sig i första hand till arbetsgivare för personliga assistenter. Den kan användas av alla typer av assistansanordnare; kommuner, bolag, kooperativ, egna arbetsgivare mfl. Boken kan även användas som vägledning för brukare/arbetsledare.

Vad innehåller boken?

Vägledningsboken är ett kunskaps-, informations- och vägledningsmaterial för arbetsgivare inom personlig assistans. Den innehåller information, tips och idéer om frågor och ämnen som är angelägna för assistansanordnare.

Innehåll

Boken är indelad i tio huvudkapitel som har följande rubriker:

  1. Inledning och bakgrund
  2. Assistansanordnarens uppdrag
  3. Lagar och regler
  4. Administration
  5. Anställningsfrågor
  6. Arbetsmiljö
  7. Kvalitetssäkring
  8. Olika assistanssituationer
  9. Lagtexter
  10. Ordlista

Hur kan materialet användas?

Varje avsnitt i boken innehåller en beskrivande text. I kantkommentarerna ges tips och råd som komplement till texten. Här finns t ex hänvisningar till lagtexter, böcker, tidskrifter eller hemsidor där man kan läsa mer om ämnet i fråga. I vissa avsnitt hänvisas till förslag på blanketter, avtal, riktlinjer, policy mm. Dessa finns samlade under fliken bilagor. Bilagorna ska ses som ”arbetsmaterial” - förslag på hur en verksamhet kan arbeta med ämnet.

Beställa Vägledningsboken?

Vägledningsboken kostar 1400 kr inkl moms per år (endast internetversionen). Önskar du boken i tryckt form kostar den 1643 kr inkl moms + porto. Boken kan beställas online.

Som innehavare av Vägledningsboken kommer du att kunna hämta uppdateringar av boken på Vägledningsbokens hemsida med hjälp av ett lösenord.

Om du vill fortsätta att prenumerera på uppdateringar av Vägledningsboken i både pappers- och internetform kostar det 1802 kr inkl moms/år plus frakt.

Efter du beställt din prenumeration eller boken kommer du ha tillgång till boken på Internet i ett år. När prenumerationstiden börjar närma sitt slut kommer får du en ny faktura. Vill du avsluta prenumerationen så säger du bara till.